Co nabízíme


Externí vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby, včetně mzdového účetnictví.

  • Vedení účetnictví pro malé a střední firmy a daňové evidence pro OSVČ

  • Kompletní zpracování a vedení mezd – malé a střední firmy

  • Zpracování daňových přiznání – daň z příjmu právnických a fyzických osob, DPH, silniční daň, přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

  • Rekonstrukce účetnictví a daňové evidence z minulých let

  • Konzultace a dohled nad účetnictvím

  • Po uzavření účetního období obdrží klient doklady a účetní sestavy za celé období přehledně uspořádané (účetní deník, hlavní kniha, seznam neuhrazených pohledávek a závazků, roční účetní závěrku, daňová přiznání, přílohy atd.).